Perhe- ja perintöoikeus

  • Perinnönjaot
  • Ositukset
  • Perunkirjoitukset
  • Lasten huoltajuus, asuminen, elatus ja tapaamisoikeus

Lasten huoltajuus, asuminen, elatus ja tapaamisoikeus

Lasten edun turvaaminen erotilanteessa on ensiarvoisen tärkeää. Mikäli vanhemmat eivät erotilanteessa tai myöhemmin olosuhteiden muututtua pääse sopimukseen lasten huollosta, asumisesta, tapaamisoikeudesta tai elatuksesta, on turvauduttava tuomioistuinmenettelyyn. Tuomioistuimessa asiaa voidaan sovitella erityisessä lapsiasioiden sovittelumenettelyssä tai, mikäli sille ei ole edellytyksiä, käsitellä hakemusasiana oikeusprosessissa. Asianajajillamme on pitkä kokemus asianosaisten avustamisesta sekä sopimusneuvotteluissa että oikeudenkäynneissä.

Joillakin vakuutusyhtiöillä kotivakuutuksen oikeusturvaetu kattaa lapsioikeudellisten asioiden käsittelystä osapuolelle aiheutuvat oikeudenkäyntikulut. Lapsioikeudelliset asiat kuuluvat myös hakemusasioina oikeusavun piiriin eli asianosainen voi taloudellisen asemansa perusteella saada valtiolta oikeusapua, jolloin avustajan palkkio maksetaan valtion varoista joko kokonaan tai osittain. Oikeudenkäyntikulujen osalta selvitämme aina alkuneuvottelussa, mitä vaihtoehtoja asiakkaalla on käytettävissään.

Yhteystiedot

 Yliopistonkatu 27b A 8b, 20100 Turku

 +358 40 519 3569

 toimisto@plathin.fi

Toimistomme on avoinna arkisin kello 8.00 - 16.30

Ota yhteyttä

Näytä kartta